Muaj pes tsawg tus neeg ua hauj lwm los ntawm kev lag luam forging?

Kwv yees li ntawm 45,000 tus neeg ntawm ntug dej hiav txwv mus rau ntug dej hiav txwv ua hauj lwm los ntawm kev lag luam forging hauv Tebchaws Meskas thiab Canada. Vim tias cov kev lag luam niaj hnub no yog kev lag luam (kev siv nyiaj ntau ntawm kev lag luam) thiab cov tib neeg khiav thiab tuav nws), feem ntau forging plants yog cov lag luam me uas feem ntau ntiav ntawm 50 mus rau 500 tus neeg ua hauj lwm txhua tus, nrog ob peb qhov chaw loj dua qub 1000 tus neeg.